folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 81 download

Download (pdf, 753 KB)

การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้.pdf

pdf แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ

By 84 download

Download (pdf, 263 KB)

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกา.pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

By 99 download

Download (pdf, 1.30 MB)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่ารถยนต์) Popular

By 114 download

Download (pdf, 393 KB)

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 (เช่ารถยนต์).pdf