ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/11681803f40ebbf6f3f08e32575d7ab6_S.jpg
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
12 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/cbd2ad03f626e665deb71b2742b25bbb_S.jpg
การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP:Gross Provincial Product) ภาคอุตสาหกรรม
09 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/c44583bff5b437f1c4fe8ededd9ff547_S.jpg
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่1/2564
02 มี.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev