ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2cdee7dbda8c8c10c60df8c66d2d4a04_S.jpg
ตรวจสอบสต็อกปาล์มน้ำมันคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด ณ บริษัท ชัยรัชปาล์มพูล จำกัด
03 พ.ค. 2564
media/k2/items/cache/9e3a58ab62a7cf39a707fac538b15191_S.jpg
การประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิบัติ วิธีการดำเนินการ และปรับปรุงฐานข้อมูลกากอุตสาหกรรม (Big Data) ครั้งที่ 2/2564
03 พ.ค. 2564
media/k2/items/cache/6898f625e2c7074f3ea32269ba38f52c_S.jpg
การตรวจสอบและประชุมการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
03 พ.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev