วันอังคาร, 22 กันยายน 2558 13:28

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558