folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf EB2 (6.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 Popular

By 119 download

Download (pdf, 11.29 MB)

EB2 (6.3) ผลการดำเนินงาน.pdf

pdf EB5 (3.1) โครงการ/รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป

By 86 download

Download (pdf, 22.11 MB)

EB5(3.1)การดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน.pdf

pdf EB5 เผยแพร่และเวียนมาตรการ แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างฯ

By 61 download

Download (pdf, 1014 KB)

EB5 เผยแพร่และเวียนมาตรการ แนวทาง การจัดซื้.pdf

pdf EB5(2) คำสั่งหรือข้อสั่งการฯ

By 52 download

Download (pdf, 962 KB)

EB5(2) คำสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการเก.pdf