วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564 14:50

กิจกรรมลงพื้นที่โรงงานน้ำตาลและเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ลด P.M 2.5