folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน

By 49 download

Download (pdf, 358 KB)

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน.PDF

pdf คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

By 47 download

Download (pdf, 307 KB)

EB 2 (4) คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf รายงาน เรื่องร้องเรียน 6 เดือน

By 51 download

Download (pdf, 286 KB)

รายงาน เรื่องร้องเรียน 6 เดือน.PDF

pdf สรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1 2563

By 50 download

Download (pdf, 285 KB)

สรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1-2563.PDF

pdf สรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2 2563

By 39 download

Download (pdf, 290 KB)

สรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2 2563.PDF

pdf สรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3 2563

By 44 download

Download (pdf, 235 KB)

สรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3 2563.PDF