35adc06b1348008529d4129283c690a3.jpg

6dfd3e65117e6e214db0c9d6113aa65a.jpg

54456d9d61be723f5828c08143de2c40.jpg

bd3a22fdaf1a4350260845bcfcb6f236.jpg

393dd1de46a60670ba141682997c9550.jpg

3e7c997e53d2fc7a9398e1818d903fe4.jpg

dff844cf99d6353fa5af6b53d9174164.jpg

1cadf6220806b7b26eb5b31fe14b7a07.jpg

c8ce5f81c328f9a109bee0d4e09d1fcb.jpg

e1a231b1cf8e541dcac5ee4bbfb75d51.jpg

bfb18ed4b85d92edadb47b292d892197.jpg

546494f0823691371bd86a757846da1e.jpg

d3468b73e6d11fed01d2f4abb81814c0.jpg

9505acbcf48540d2e523689d562100c4.jpg

db04eddaf3a4d58c402783cb358f1afd.jpg

98727249b1b3a3fe0954a7e18382e303.jpg

97c0332ed7259df76e3238bbdd28748f.jpg

1b445b9623da2a6386ed80eab88be1ab.jpg

3528cecc56d30f1ad2085bf8940d5043.jpg

e945723b90cb7c88f57c5380b5ecba2a.jpg

d98412511bf38e105a10110f5ab4e31c.jpg

9dd385dbc533b841007adea99087ca0e.jpg

9a4037521e11be8889a7d2c313d19997.jpg

2c0a10a246801ac751d14252693df069.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/16077df20afa2b4ace179fd5a5005f89_S.jpg
ร่วมรณรงค์ "หยุดเผา" ป้องกันหมอกควัน และ PM 2.5
28 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/957ef3470992ec0785a068521243adc9_S.jpg
กิจกรรมลงพื้นที่โรงงานน้ำตาลและเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ลด P.M 2.5
28 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/e1256d64c404ada27bc457127461b804_S.jpg
กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการ
28 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev