วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563 13:45

อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบนโยบายการทำงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เน้นส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0