วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:35

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมคนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมตามมาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก โดยร่วมกันงดใช้/นำถุงพลาสติกหูหิ้วหรือหลอดพลาสติกเข้ามาในสำนักงานทุกวันพุธ (Green Day) และใช้ถุงผ้าและปิ่นโตแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว