วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 10:26

ขอประชาสัมพันธ์ !!! กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ขอประชาสัมพันธ์ !!! ผู้ประกอบการโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวฯ สามารถกรอกใบสมัคร ได้ตาม ลิ้งค์ หรือ QR Code ด้านล่างนี้ https://forms.gle/HGfAnLbKaVQXvqT98