การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สอจ.ลำพูน

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานนายแพทย์สาธารณสุขฯในการปฎิบัติงานการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน และนายภิญโญ วงศ์ญา หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานนายแพทย์สาธารณสุขฯในการปฎิบัติงานการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ab3abba9abb3a882a97994e6f9cfc0af_S.jpg
ขอประชาสัมพันธ์ !!! กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
04 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิติบุคคล เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิติบุคคล เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
03 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/97d4c6a65edcd95f7fd9e97fca44eab4_S.jpg
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) และรายปี (ร.ง.9)
19 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev