วันพุธ, 27 มกราคม 2564 17:44

ขอบเขตการดำเนินงาน ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์