วันจันทร์, 25 มกราคม 2564 12:27

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์