วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2564 17:21

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

             จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหว้ดลำปาง  ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City กิจกรรมยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกิจกรรมสร้างแบรนด์สร้างโอกาสทางการตลาด ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  3,111,560.00 บาท  รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้