วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2563 14:53

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป