วันจันทร์, 25 มกราคม 2564 12:37

ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหว้ดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ งบพัฒนาจังหวัด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์