ที่อยู่:

252 ถนนพหลโยธิน หมูที่ 8 ตำบลชมพู
อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 52100
ประเทศไทย

โทรศัพท์:

054-217326
054-227561

อีเมล:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แบบฟอร์มติดต่อเรา
กรุณากรอก ชื่อ ของคุณ
กรุณากรอก อีเมล ของคุณ
Write your message!