ความเคลื่อนไหวการลงทุน ปี 2556
ความเคลื่อนไหวการลงทุนปี 2557
ความเคลื่อนไหวการลงทุนปี 2558
ความเคลื่อนไหวการลงทุนปี 2559
ความเคลื่อนไหวการลงทุน ปี 2560
ความเคลื่อนไหวการลงทุนประจำเดือนมกราคม 2561

Documents

รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ธันวาคม 2563 (83 download)
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พฤศจิกายน 2563 (48 download)
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ตุลาคม 2563 (53 download)
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กันยายน 2563 (98 download)
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สิงหาคม 2563 (53 download)
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กรกฎาคม 2563 (55 download)
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม มิถุนายน 2563 (117 download) Popular
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2563 (106 download) Popular
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุน ประจำเดือน เมษายน 2563 (153 download) Popular
รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (125 download) Popular