folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน Popular

By 125 download

Download (pdf, 69 KB)

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน.pdf

Image คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน Popular

By 156 download

Download (jpg, 214 KB)

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน.jpg

pdf รายงานผลการร้องเรียน ไตรมาส 1 3 Popular

By 119 download

Download (pdf, 624 KB)

รายงานผลการร้องเรียน ไตรมาส 1-3.pdf