ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev