กรุณาเข้าสู่ระบบ

คำแนะนำการเข้าสู่ระบบ

  • ชื่อผู้ใช้
    • กรณีที่ 1 เดิมเคยกรอกในรูปแบบ moi_xxx@industry.go.th ให้กรอกเพียง moi_xxx เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้กรอก moi_chiangmai โดยไม่ต้องตามด้วย @industry.go.th
    • กรณีที่ 2 เดิมเคยกรอกในรูปแบบ industry\ชื่อผู้ใช้งาน เช่น industry\saharat_d ให้กรอกเฉพาะ saharat_d
  • รหัสผ่าน ใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้เข้าสู่ระบบ intranet
  • ตัวอย่าง:

2014-04-02 11-19-15