ข่าวประชาสัมพันธ์.

image
สุริยะ ย้ำชัดการอนุญาตสำรวจแร่ ไม่ได้ให้สิทธิเหนือที่ดินใด ๆ
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันศุกร์, มีนาคม 12, 2564 07:33 New!
image
ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้รับผิดชอบภารกิจด้านกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม”
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันพฤหัสบดี, มีนาคม 11, 2564 16:54 New!
image
ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ สอจ. 76 จังหวัด
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันพฤหัสบดี, มีนาคม 11, 2564 16:54 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ได้จัดสัมมนา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจตลาด New Normal”
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ได้จัดสัมมนา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจตลาด New Normal”
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 17, 2564 19:32

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR/TOR และราคากลาง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน