วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 15:02

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน