วันอาทิตย์, 10 พฤศจิกายน 2562 12:41

กฎกระทรวง​ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบการโรงงาน​ พ.ศ.​ 2563​ กระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด มีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564