{เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายธัญญารัตน์  พรหมสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับฟังข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยตัวแทนเกษตรกรได้ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ผ่าน นายณรงค์  พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ เนื่องจากเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคา กก. ละ 2.60 บาท (ต้นทุนการผลิต กก. ละ 3.20 บาท) โดยได้เรียกร้องดังนี้

ระยะสั้น : ขอให้มีการประกันราคาปาล์มน้ำมัน (ทะลาย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ กก.ละ 4.00 บาท

ระยะยาว : ขอให้รัฐบาลประกันราคาปาล์มน้ำมัน (ทะลาย) กก.ละ 6-7 บาท โดยออกกฎหมายให้มีการควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเพื่อการบริโภคและการผลิตเป็นพลังงานทดแทน}