folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลร้องเรียน Popular

By 110 download

Download (pdf, 434 KB)

คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลร้องเรียน.PDF

pdf คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน Popular

By 110 download

Download (pdf, 477 KB)

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน.PDF

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม Popular

By 108 download

Download (pdf, 5.84 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ อก.pdf

pdf คู่มือระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Dee) Popular

By 129 download

Download (pdf, 7.84 MB)

คู่มือระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส1 2 Popular

By 121 download

Download (pdf, 432 KB)

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส1-2.pdf

pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการประกอบการอุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน

By 90 download

Download (pdf, 337 KB)

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการประกอบการอุตสาหกรรมไตรมาส รอบ 6 เดือน.pdf

pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการประกอบการอุตสาหกรรมไตรมาส1 2 Popular

By 141 download

Download (pdf, 337 KB)

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการประกอบการอุตสาหกรรมไตรมาส1-2.pdf

pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนไตรมาส 3

By 98 download

Download (pdf, 1.25 MB)

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนไตรมาส 3.PDF

document หลักเกณฑ์ ขั้นตอนแก้ไขปัญหากรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีที่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ Popular

By 125 download

Download (docx, 18 KB)

ลงเว็บ EB2(4) หลักเกณฑ์ขั้นตอนแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่และการทุจริต.docx

pdf แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

By 88 download

Download (pdf, 87 KB)

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร.pdf