วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559 09:28

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม้่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคล จำนวน ๑ คัน