สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม เรื่อง "กฎหมายโรงงานฉบับใหม่ กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน" ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี