วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564 09:14

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ครั้งที่ 3/2564