folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf บันทึกข้อความลงนามคำสั่งมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 68 download

Download (pdf, 399 KB)

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง มาตรการส่งเสริม.pdf

pdf ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

By 63 download

Download (pdf, 717 KB)

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจั.pdf

pdf สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 76 download

Download (pdf, 9.19 MB)

สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างส.pdf

pdf หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 71 download

Download (pdf, 8.46 MB)

หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการวงเงิน5,000.pdf

pdf หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 65 download

Download (pdf, 8.63 MB)

หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการฯงบสูงสุด.pdf