ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0988feb70e6bc83b8e0daf31fb6fcee5_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ครั้งที่ 3/2564
12 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/f3d2f5ec4d6a5574fa229775ebff4685_S.jpg
การประชุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
12 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/755c9ecacf3f854ca4f4c8d1c12ddfc0_S.jpg
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
12 มี.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev