กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder ITA

Categories

Documents

pdf ประกาศเจตนารมย์"เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน"

By 87 download

Download (pdf, 109 KB)

20200110113246623.pdf

pdf ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 Popular

By 770 download

Download (pdf, 4.24 MB)

20200205124314764.pdf

pdf รายงานการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Popular

By 162 download

Download (pdf, 5.36 MB)

20200121171339071.pdf