กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเเละเหมืองเเร่ Popular

By 106 download

Download (pdf, 251 KB)

ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ Popular

By 110 download

Download (pdf, 140 KB)

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่.pdf

pdf คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน Popular

By 143 download

Download (pdf, 344 KB)

20200303122623373.pdf

pdf ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดชัยภูมิ Popular

By 116 download

Download (pdf, 829 KB)

ประกาศจังหวัด ช่องทางร้องเรียนฯ.pdf

pdf รายงานผลเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางของ อก. I-Dee Popular

By 116 download

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไตรมาสที่ 1 Popular

By 107 download

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไตรมาสที่ 1/64

By 66 download

Download (pdf, 562 KB)

20210126111701217.pdf

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไตรมาสที่ 2 Popular

By 101 download

Download (pdf, 752 KB)

20200710105639147.pdf