ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

pdf งบทดลองเดือน ก.พ.64

By 23 download

Download (pdf, 317 KB)

งบทดลอง ปจด.ก.พ.64.pdf