กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a7267f033a0bfee6833718ede4afd2a6_S.jpg
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายใหม่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2),(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 "
11 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/b85b99b66aa4c9265f8db355c8a6904b_S.jpg
พิธีถวายภัตตาหารเพล เเละสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ถวายเเด่ภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564
10 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/9937f8cf51e4de109b008a2cc79b8e44_S.jpg
พิธีถวายภัตตาหารเพล เเละสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ถวายเเด่ภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564
08 มี.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev