วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561 15:00

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว