วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 17:13

ประกาศอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ