วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 09:28

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561