วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2560 16:30

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่2