วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2563 15:56

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)