วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563 15:01

ร่าง ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)