วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 14:34

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว