วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563 13:34

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ