วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 13:22

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป