วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 09:46

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี งานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ