วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563 15:25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ ตาราง บก.01