วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564 16:40

ตรวจติดตามสถานประกอบการ ตามมาตรการลดฝุ่น PM 2.5

        4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ออกตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลโรงงาน PM 2.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 และตามมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นจูรี่บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประกอบกิจการทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท เช่น ท่อ เสา แผ่นพื้น อิฐบล๊อค ฯลฯ  

ผลการตรวจ พบว่า มีการประกอบกิจการตามปกติ พื้นที่ภายในบริเวณโรงงานมีปริมาณฝุ่นเพียงเล็กน้อย สามารถควบคุมได้

ข้อเสนอแนะ แนะนำผู้ประกอบการประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบดูแลระบบกำจัดฝุ่น และสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณโรงงานอย่างสม่ำเสมอ