วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564 16:32

ตรวจติดตามสถานประกอบการ ตามมาตรการลดฝุ่น PM 2.5

        4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ออกตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลโรงงาน PM 2.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 และตามมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ณ บริษัท อาร์ พี เอสเอส คอนกรีต จำกัด ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  

ผลการตรวจ พบว่า มีการประกอบกิจการตามปกติ พื้นที่ภายในบริเวณโรงงานมีปริมาณฝุ่นเพียงเล็กน้อย สามารถควบคุมได้

ข้อเสนอแนะ แนะนำผู้ประกอบการประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบดูแลระบบกำจัดฝุ่น และสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณโรงงานอย่างสม่ำเสมอ