สถาบันเครือข่าย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่อยู่  :  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท์ : (662) 6195500

โทรสาร  : (662) 6198100

อีเมล    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.ftpi.or.th/

สถาบันไทย-เยอรมัน

    

 ที่อยู่ : สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม. 57

ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์      :  038-215033-39, 038-930100

โทรสาร       : 038-743433, 038-743464

ลูกค้าสัมพันธ์ : 061-825-1028

อีเมล          : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์      : http://www.tgi.or.th/

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่อยู่ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ :  0-2886-8088

โทรสาร :   0-2886-8106-7

เว็บไซต์ : http://www.nfi.or.th/th/index.php

 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)

 

ที่อยู่  :  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์    :  02 713 5492-9 ,ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ ext 512 ,ห้องสมุด ext 700

ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ext 400, 711  ที่ปรึกษาสิ่งทอ ext 205, 731

อีเมล     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟชบุ๊ก   : www.facebook.com/thaitextile

เว็บไซต์  : http://www.thaitextile.org/

 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ที่อยู่ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เลขที่ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ : 0-2617-1727-36

โทรสาร  : 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9

อีเมล   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://masci.or.th/

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

99 หมู่ 18 ถนนป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-4000

อีเมล    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.ismed.or.th/

 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( สลท.)

ที่อยู่ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 

ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-713-6290-2 ,02-713-6547-50 ,02-7124402-7

โทรสาร : 02-713-6293 , 02-713-6550

อีเมล   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.isit.or.th/

สถาบันพลาสติก

ที่อยู่ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์ : 0 2391 5340-3

โทรสาร  : 0 2712 3341

อีเมล    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.thaiplastics.org/

 

สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

ที่อยู่      : เลขที่ 57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถนนพระสุเมรุ(บางลำภู)

แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200    

โทรศัพท์ : 0-22820501

โทรสาร  : 0-22820502   

เว็บไซต์ :  http://www.cit.or.th/

 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   

ที่อยู่ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 เลขที่ 57 ถนน พระสุเมรุ(บางลำภู)

แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ :  02-280-7272

โทรสาร :   02-280-7277

เว็บไซต์ : http://www.thaieei.com/2013/th/

 

สถาบันยานยนต์

   

ที่อยู่ : สถาบันยานยนต์ สาขา กล้วยน้ำไท

ชั้น3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซอย ตรีมิตร กล้วยน้ำไท

ถนน พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :  02-712-2414

โทรสาร :   02-2712-2415

เว็บไซต์ : http://www.thaiauto.or.th/2012/th/